O mapě

Projekt Interaktivní mapa francouzštiny vznikl na jaře 2021 jako reakce na výsledky dotazníkového šetření o stavu výuky francouzského jazyka na českých základních a středních školách.

Mapa vzniká díky spolupráci Pedagogických fakult MU, UHK a UK, SUF (Sdružení učitelů francouzštiny) a Galliky (Sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v ČR), Francouzského institutu v Praze, Francouzsko-české obchodní komory a Centra jazykového vzdělávání MU.

Kresba: Mapa francouzštiny v ČR, autorka: Monika Hrstková

Cíl projektu?

Cílem projektu je zviditelnit možnosti výuky francouzštiny na všech stupních vzdělávání v ČR a následné možnosti uplatnění francouzštiny na trhu práce. Prostřednictvím mapy tak chceme motivovat žáky, studenty i jejich rodiče k výběru francouzštiny jako cizího jazyka.

Mapa francouzštiny je veřejně dostupná a každý zájemce – žák, rodič, učitel a další uživatelé – v ní nalezne potřebné informace pomocí přehledných filtrů. 

Jak mapa vypadá?

První verzi Interaktivní mapy francouzštiny s údaji od škol, univerzit, firem a dalších institucí, které dotazník pro sběr dat vyplnily v minulých měsících, naleznete na následujícím odkazu:

https://muni.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=

Co najdete na mapě?

V interaktivní mapě francouzštiny je možné vyhledat v následujících okruzích: 

  • základní a střední školy, ve kterých je francouzština jako cizí jazyk nabízena jakoukoliv formou; 
  • univerzitní studijní programy s francouzštinoučesko-francouzské dvojité diplomy (double diplômes);
  • univerzitní jazyková centra, ve kterých je možné se francouzštině učit nebo se v ní zdokonalovat nezávisle na tom, do kterého studijního programu či na kterou fakultu je kdo na vysoké škole zapsán; 
  • Francouzský institut v Praze a síť Francouzských aliancí v České republice; 
  • francouzská centra a česko-francouzské kluby nebo další sdružení; 
  • společnosti, instituce a firmy – české, francouzské nebo mezinárodní – které mají a potřebují zaměstnance ovládající francouzštinu
Jazyková učebna Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, foto: Kateřina Krejčí
Základní a střední školy

Díky informacím o základních a středních školách je možné získat přehledné informace o návaznosti studia francouzského jazyka v daném městě a v jeho okolí. Je možné například dohledat, na kterých víceletých gymnáziích je možné zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk, které školy patří k síti fakultních škol nebo k síti partnerských škol Francouzského institutu v Praze, stejně jako gymnázia s bilingvními a evropskými sekcemi. 

Na druhou stranu bychom rádi zviditelnili i školy s aprobovaným učitelem FJ v učitelském sboru bez aktivní výuky francouzského jazyka, a také školy, kde je možné si vybrat francouzštinu alespoň jako „kroužek“. Věříme, že díky Mapě bude možné tento potenciál více rozvinout.

Výzdoba třídy, ZŠ Kamínky, Brno, foto: Martin Blaťák
Vysoké školy

Interaktivní mapa francouzštiny nabízí přehled univerzitních studijních programů (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.), což je velice užitečné jak pro učitele FJ na středních školách, tak pro budoucí maturanty a jejich rodiče. V této části mapy je možné dohledat studijní programy z oblasti francouzského jazyka a literatury, učitelství FJ, překladatelství a tlumočnictví, ale také z oblasti odborné francouzštiny se specializací na ekonomii nebo cestovní ruch. Vzniká tím i přehled všech česko-francouzských dvojitých diplomů (např. z oblasti literatury, lingvistiky, ekonomie, managementu, mezinárodního obchodu, chemie nebo mechanického inženýrství), které je možné na českých univerzitách získat.

Zajímavé mohou být i informace o možnosti dalšího studia francouzského jazyka v univerzitních jazykových centrech a ústavech napříč fakultami, neboť i když si student nevybere francouzštinu jako studijní program, během studia na vysoké škole si může své středoškolské znalosti rozvíjet jak díky obecným kurzům francouzštiny, tak díky absolvování kurzů odborného francouzského jazyka (např. francouzština pro právníky, francouzština pro ekonomy), a využít stipendií a studijních pobytů ve frankofonních zemích nabízených v rámci programu Erasmus+ nebo Francouzskou ambasádou.

Francouzský institut v Praze a síť Francouzských aliancí

Na mapě samozřejmě nechybí Francouzský institut v Praze a Francouzské aliance, které působí v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Plzni. 

Francouzská centra a francouzsko-české kluby

Mapa je doplněna také dalšími kulturními a jazykovými centry, které v České republice existují, jako např. Francouzské centrum Univerzity Palackého v Olomouci nebo Francouzsko-český klub Most.

Logo Francouzského centra Univerzity Palackého
Zaměstnavatelé s francouzštinou

Na naší mapě figurují různé společnosti, instituce nebo firmy, které v současné době zaměstnávají pracovníky ovládající francouzský jazyk. Jde jak o francouzské firmy, členy Francouzsko-české obchodní komory, tak o české firmy, které mají zákazníky ve Francii nebo frankofonních zemích, a o mezinárodní firmy, které mají ve své organizaci francouzské týmy nebo divize. Pro více informací klikněte na medailonky firem.