Interaktivní mapa francouzštiny

Vítejte na stránkách Interaktivní mapy francouzštiny!

Kresba: Mapa francouzštiny v ČR, autorka: Monika Hrstková

Mapa francouzštiny je projekt, který si klade za cíl zviditelnit možnosti výuky francouzštiny na všech stupních vzdělávání v ČR a následné možnosti uplatnění francouzštiny na trhu práce. Prostřednictvím mapy tak chceme motivovat žáky, studenty i jejich rodiče k výběru francouzštiny jako cizího jazyka.

Mapa francouzštiny je veřejně dostupná a každý zájemce – žák, rodič, učitel a další uživatelé – v ní nalezne potřebné informace pomocí přehledných filtrů.

Kdo za tím stojí?

Mapa vzniká díky spolupráci Pedagogických fakult MU, UHK a UK, SUF (Sdružení učitelů francouzštiny) a Galliky (Sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v ČR), Francouzského institutu v Praze, Francouzsko-české obchodní komory a Centra jazykového vzdělávání MU.

Kontakt
Koordinační tým mapy francouzštiny Hana Delalande, Václava Bakešová a Monika Hrstková. 
Foto: Radek Miča

Projekt koordinuje Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katedra francouzského jazyka a literatury
Václava Bakešová, Hana Delalande
a Monika Hrstková

kfj@ped.muni.cz
info@mapa-francouzstiny.cz

Proč mapa francouzštiny?

Myšlenka vytvořit Interaktivní mapu francouzštiny vznikla na základě výsledků celostátního dotazníkového šetření, kterého se na podzim 2020 zúčastnilo 276 vyučujících ze všech krajů ČR. Z jejich odpovědí totiž vyplynula větší potřeba kontaktu s kolegyněmi a kolegy ze stejných měst nebo krajů a spolupráce jak s univerzitními pracovišti, s IFP a AF, tak se zaměstnavateli, kteří ve svých společnostech a institucích zaměstnávají pracovníky se znalostí francouzského jazyka.

Kartografické znázornění těchto informací je inspirováno již existující Interaktivní mapou neziskového sektoru brněnského Centra pro výzkum neziskového sektoru, které nám bylo v první fázi práce velkou oporou. 

Podpořili nás

Napsali o nás

Radio Prague International – Une carte interactive répertorie tous les acteurs de la langue française en Tchéquie
Česká televize Brno – Události v regionech (od 11min10)
Velvyslanectví ČR v Paříži – Nový projekt interaktivní mapa francouzštiny
Regionální hospodářská komora v Brně – Mapa francouzštiny v ČR
Magazín M Masarykovy univerzity – Interaktivní mapa má motivovat učit se francouzsky
Gymnázium Hranice – Interaktivní mapa francouzštiny
Evropská akademie Děčín – Interaktivní mapa francouzštiny