Interaktivní mapa francouzštiny

O mapě

Projekt Interaktivní mapa francouzštiny vznikl na jaře 2021 jako reakce na výsledky dotazníkového šetření o stavu výuky francouzského jazyka na českých základních a středních školách.

Mapa vzniká díky spolupráci Pedagogických fakult MU, UHK a UK, SUF (Sdružení učitelů francouzštiny) a Galliky (Sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v ČR), Francouzského institutu v Praze, Francouzsko-české obchodní komory a Centra jazykového vzdělávání MU.

Kresba: Mapa francouzštiny v ČR, autorka: Monika Hrstková

Cílem projektu je zviditelnit možnosti výuky francouzštiny na všech stupních vzdělávání v ČR a následné možnosti uplatnění francouzštiny na trhu práce. Prostřednictvím mapy tak chceme motivovat žáky, studenty i jejich rodiče k výběru francouzštiny jako cizího jazyka.

Mapa francouzštiny je veřejně dostupná a každý zájemce – žák, rodič, učitel a další uživatelé – v ní nalezne potřebné informace pomocí přehledných filtrů. 

Jak mapa vypadá?

První verzi Interaktivní mapy francouzštiny s údaji od škol, univerzit, firem a dalších institucí, které dotazník pro sběr dat vyplnily v minulých měsících, naleznete na následujícím odkazu:

https://muni.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=a2d29a3c33c345bcb91dfe86198cd257

Co je na mapě?

V interaktivní mapě francouzštiny je možné vyhledat v následujících okruzích: 

  • základní a střední školy, ve kterých je francouzština jako cizí jazyk nabízena jakoukoliv formou; 
  • univerzitní studijní programy s francouzštinoučesko-francouzské dvojité diplomy (double diplômes);
  • univerzitní jazyková centra, ve kterých je možné se francouzštině učit nebo se v ní zdokonalovat nezávisle na tom, do kterého studijního programu či na kterou fakultu je kdo na vysoké škole zapsán; 
  • Francouzský institut v Praze a síť Francouzských aliancí v České republice; 
  • francouzská centra a česko-francouzské kluby nebo další sdružení; 
  • společnosti, instituce a firmy – české, francouzské nebo mezinárodní – které mají a potřebují zaměstnance ovládající francouzštinu
Jazyková učebna Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, foto: Kateřina Krejčí

Základní a střední školy

Díky informacím o základních a středních školách je možné získat přehledné informace o návaznosti studia francouzského jazyka v daném městě a v jeho okolí. Je možné například dohledat, na kterých víceletých gymnáziích je možné zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk, které školy patří k síti fakultních škol nebo k síti partnerských škol Francouzského institutu v Praze, stejně jako gymnázia s bilingvními a evropskými sekcemi. 

Na druhou stranu bychom rádi zviditelnili i školy s aprobovaným učitelem FJ v učitelském sboru bez aktivní výuky francouzského jazyka, a také školy, kde je možné si vybrat francouzštinu alespoň jako „kroužek“. Věříme, že díky Mapě bude možné tento potenciál více rozvinout.

Výzdoba třídy, ZŠ Kamínky, Brno, foto: Martin Blaťák

Vysoké školy

Interaktivní mapa francouzštiny nabízí přehled univerzitních studijních programů (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.), což je velice užitečné jak pro učitele FJ na středních školách, tak pro budoucí maturanty a jejich rodiče. V této části mapy je možné dohledat studijní programy z oblasti francouzského jazyka a literatury, učitelství FJ, překladatelství a tlumočnictví, ale také z oblasti odborné francouzštiny se specializací na ekonomii nebo cestovní ruch. Vzniká tím i přehled všech česko-francouzských dvojitých diplomů (např. z oblasti literatury, lingvistiky, ekonomie, managementu, mezinárodního obchodu, chemie nebo mechanického inženýrství), které je možné na českých univerzitách získat.

Zajímavé mohou být i informace o možnosti dalšího studia francouzského jazyka v univerzitních jazykových centrech a ústavech napříč fakultami, neboť i když si student nevybere francouzštinu jako studijní program, během studia na vysoké škole si může své středoškolské znalosti rozvíjet jak díky obecným kurzům francouzštiny, tak díky absolvování kurzů odborného francouzského jazyka (např. francouzština pro právníky, francouzština pro ekonomy), a využít stipendií a studijních pobytů ve frankofonních zemích nabízených v rámci programu Erasmus+ nebo Francouzskou ambasádou.

Francouzský institut v Praze a síť Francouzských aliancí

Na mapě samozřejmě nechybí Francouzský institut v Praze a Francouzské aliance, které působí v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Ostravě, Pardubicích a Plzni. 

Francouzská centra a francouzsko-české kluby

Mapa je doplněna také dalšími kulturními a jazykovými centry, které v České republice existují, jako např. Francouzské centrum Univerzity Palackého v Olomouci nebo Francouzsko-český klub Most.

Zaměstnavatelé s francouzštinou

Na naší mapě figurují různé společnosti, instituce nebo firmy, které v současné době zaměstnávají pracovníky ovládající francouzský jazyk. Jde jak o francouzské firmy, členy Francouzsko-české obchodní komory, tak o české firmy, které mají zákazníky ve Francii nebo frankofonních zemích, a o mezinárodní firmy, které mají ve své organizaci francouzské týmy nebo divize.

Jak se na mapu dostat?

Zastupujete školu a chcete také figurovat na mapě?
Jste z univerzitního jazykového centra, kde se vyučuje francouzština a chcete, abyste na mapě byli vidět?
Pracujete ve firmě/společnosti, která zaměstnává pracovníky se znalostí francouzštiny a máte zájem o to, aby i Vaše byla na mapě dohledatelná?

Vyplňte, prosím, následující formulář: https://survey123.arcgis.com/share/b0710ffc3e314be88e5c91adb5ed3f1b

Jak s mapou pracovat?

V současné době pracujeme na návodu, ve kterém naleznete podrobné vysvětlení jednotlivých funkcí mapy. Nyní k dispozici máme stručný návod týkající se dat o vysokoškolských studijních programech a o univerzitních jazykových centrech:

Kontext projektu:

Myšlenka vytvořit Interaktivní mapu francouzštiny vznikla na základě výsledků celostátního dotazníkového šetření, kterého se na podzim 2020 zúčastnilo 276 vyučujících ze všech krajů ČR. Z jejich odpovědí totiž vyplynula větší potřeba kontaktu s kolegyněmi a kolegy ze stejných měst nebo krajů a spolupráce jak s univerzitními pracovišti, s IFP a AF, tak se zaměstnavateli, kteří ve svých společnostech a institucích zaměstnávají pracovníky se znalostí francouzského jazyka.

Kartografické znázornění těchto informací je inspirováno již existující Interaktivní mapou neziskového sektoru (https://mapaneziskovek.cz/) brněnského Centra pro výzkum neziskového sektoru, které nám bylo v první fázi práce velkou oporou. 

Pracovní skupina:


Pedagogické fakulty v Brně, v Hradci Králové a v Praze
Sdružení učitelů francouzštiny (SUF): https://www.suf.cz/
Gallica (Asociace vysokoškolských učitelů francouzštiny v ČR): http://www.gallica.cz/
Francouzský institut v Praze: https://www.ifp.cz/
Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK): https://www.chambre.cz/ 
Centrum jazykového vzdělávání, Masarykova univerzita: https://www.cjv.muni.cz/

Levandulová farma Starovičky, foto: Markéta Kubátová

Koordinace projektu:


Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katedra francouzského jazyka a literatury: Václava Bakešová, Hana Delalande a Monika Hrstková

Kontakt:

Katedra francouzského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU: kfj@ped.muni.cz
info@mapa-francouzstiny.cz

Podpořili nás:

Napsali o nás:

Radio Prague International: https://francais.radio.cz/une-carte-interactive-repertorie-tous-les-acteurs-de-la-langue-francaise-en-8740456

Česká televize Brno (od 11min10): https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/322281381990406/?fbclid=IwAR3vlTwEMv81B8FygSeMKw0Cpyv511LfPSQhxPkzASpn4azGS1l0sMi5hv8

Velvyslanectví ČR v Paříži https://www.facebook.com/photo?fbid=255906589985893&set=a.254925766750642

Regionální hospodářská komora v Brně https://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/6586-mapa-francouzstiny-v-cr

Magazín M Masarykovy univerzity: https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/15006-interaktivni-mapa-ma-motivovat-ucit-se-francouzsky

Gymnázium Hranice https://www.facebook.com/gym.hranice/photos/a.113141201088354/141780551557752

Evropská akademie Děčín https://www.oadc.cz/index.php/2021/12/20/interaktivni-mapa-francouzstiny/?fbclid=IwAR2A7s_sWRb0FOBN5Jat0J0drN4UpBshN3QQ2V1tOrPeSfmsgNG9LxjfFW4